Läckagevarnare PF-30

Läckagevarnare som utlöser ett larm när enhetens sond får kontakt med vatten.
I detta läge avger den larm med en kraftig ljudsignal.