Kraftprodukter

Standard Inverter

Inverter omformar 12/24 V till 230 V med riktig sinusvåg precis som i vanliga uttag.
300W - 8 000W