PowerFern är ett teknikföretag

PowerFern är ett teknikföretag som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och service näring i Europa & Asien.

PowerFern består av ett rörelsedrivande bolag som strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolaget hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolaget har flexibilitet.

Med hög teknisk kompetens, långsiktighet och förståelse för kunders verksamheter som leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter och tjänster.

Vi har även standardprodukter i verksamheten, som har passerat våra rigorösa kvalitets krav.


Genom personlig försäljning med hög servicegrad erbjuder vi högteknologiska industrikomponenter och system till våra kunder. Våra applikationsingenjörer har en samlad erfarenhet av över 30 år inom el- och elektronikindustrin. Tack vare vår kompetens och kunskap i väldefinierade nischer skapar vi kundspecifika lösningar.

Tillsammans med våra partners och våra kunders kreativa idéer, leverera vi unika lösningar för era specifika applikationer. PowerFern har ett långtgående samarbete med leverantörer och kan presentera ett sortiment av produkter.
I vår verksamhet ingår även utveckling samt försäljning av brandskyddsprodukter, marin kraft försörjning, samt larm produkter.

PowerFern har över 20 års erfarenhet inom produkt design.

Vi designar all våra produkter med industri standard för att kunna garantera god kvalitet.

PowerFern är ett företag som kommer från Telekom branschen (Ericsson AB), där vi utvecklade kraft försörjning, samt kablage till basstationer.

Vi har tagit lärdomen från Telecom branschen och applicerade metodiken på samtliga våra produkter.

Våra kunder finns inom dessa branscher:

-Telecom 
-Elektronikindustri
-Fastighetsförvaltning
-Brandskydds grossister
-Marin produkt grossister
-Skorstens fejare
-Privat personer 
-Bostadsrättsföreningar